SOLUCIÓ DE L'ENIGMA DE LA QUINZENA (20-10-13/4-11-13)

ENIGMA Nº 1


Situa els nombres de l' 1 al 9 en les caselles del dibuix, de manera que: 

  Cada nombre de la casella superior sigui la suma dels dos nombres de les caselles inferiors en les quals recolza.

 

US INFORMEM QUE AQUESTA ÉS UNA DE LES POSSIBLES SOLUCIONS CORRECTES