SOLUCIÓ ENIGMA DE LA QUINZENA (5-11-13/18-11-13)

ENIGMA Nº2

Què és el que trobes una vegada en un minut, dues vegades en cada moment i mai en un segle?

Solució: LA LLETRA M