ENIGMA DE LA QUINZENA (9-4-14 / 22-4-14)

 ENIGMA Nº 12

La sorpresa dels perruquers

En Gumersind arriba a un petit poble i es vol tallar els cabells. En aquest poble només hi ha dos perruquers: el primer va molt ben pentinat i porta un tallat molt a la moda, el segon perruquer va molt mal pentinat i porta un tallat de cabell desastrós. Inesperadament, en Gumersind s'estima més tallar-se els cabells a la segona perruqueria. Per què?