ENIGMA 6

GEOMETRIA

No es torna recte fins als 90.
*Què és?