SOLUCIÓ DE L'ENIGMA 10

RESPOSTA:Els cadàvers no tenien melic