El Bateig de Mar de quart!
Al Bateig de Mar vam anar,
però remullats no vam quedar.

La mar estava moguda,
i algunes panxes remogudes.

A l’interior del vaixell vam baixar
i tots vam al.lucinar.

Molt acollits ens vam sentir
per uns tripulants ben eixerits.