ENIGMA DE LA QUINZENA (4-12-13 / 16-12-13)

ENIGMA Nº 4

UNA CONFESSIÓ INEXPLICABLE

El Ferran diu: la persona que més estimu en aquest món és, justament, la sogra de la dona del meu germà.

Saps qui és aquesta persona?