ENIGMA DE LA QUINZENA (28-1-14 / 11-2-14)

ENIGMA Nº7

Abans que els exploradors descobrissin l’Everest, quina era la muntanya més alta de la Terra?

SOLUCIÓ: La muntanya més alta és l'EVEREST.