ENIGMA DE LA QUINZENA (12-3-14 / 25-3-14)

ENIGMA Nº 10

Un animal curiós

Quin animal coneixes que tingui els peus sobre el cap?