ENIGMA DE LA QUINZENA (26-3-14 / 8-4-14)

 ENIGMA Nº 11

El camí de Cantavella

Mentre anava jo cap a Cantavella

em vaig creuar amb set velles.
Cada vella duia set sacs,
cada sac, set ovelles.
Quantes velles i ovelles anaven cap a Cantavella?