SOLUCIÓ ENIGMA Nº 12

                                                                 
 SOLUCIÓ ENIGMA Nº 12

LA SORPRESA DELS PERRUQUERS

En Gumersind arriba a un petit poble i es vol tallar els cabells. En aquest poble només hi ha dos perruquers: el primer va molt ben pentinat i porta un tallat molt a la moda, el segon perruquer va molt mal pentinat i porta un tallat de cabell desastrós. Inesperadament, en Gumersind s’estima més tallar-se els cabells a la segona perruqueria. Per què?

SOLUCIÓ:Decideix anar a tallar-se els cabells amb el segon perruquer perquè al poble només hi ha dos perruquers i el segon li ha tallat molt bé els cabells al primer.