ENIGMA 1 (Curs 14-15)

LES XIFRES IGUALS 

La suma de tres xifres iguals dóna com a resultat 60.
Les xifres no són 20


Quines xifres són?