ENIGMA 2 (CURS 14/15)


Com es podran reunir 300 euros amb només dos bitllets, si n'hi ha un que NO és de 100 euros?