SOLUCIÓ DE L'ENIGMA 1 (Les xifres iguals)

LES XIFRES IGUALS


55+5=60

Felicitats als encertants!!!