SOLUCIÓ DE L'ENIGMA 2

Amb l'altre de 100€ i un de 200 €.

Felicitats als encertants!!!