Solució de l'enigma 4

                             Les partides d'escacs              La solució de l'enigma 4 és:


                         Qui ha dit que juguessin l'un contra l'altre?