IMPULS A LA LECTURA

Estimades famílies,

La nostra Escola té molt present  que la lectura està profundament relacionada amb la capacitat per aprendre i pensar. En primer lloc intentem que l’alumnat sàpiga llegir, es a dir, comprendre i interpretar textos. Despés sóm conscients que la lectura és la base de qualsevol aprenentatge, és a dir, llegir per aprendre. Però no volem deixar en absolut, el gust per la lectura que s’adquireix desenvolupant l’hàbit lector i fomentant la lectura.
En aquest punt, veiem que el si de la família és un context idoni per gaudir de la lectura ja que  comporta una vinculació emocional única entre l’infant i l’adult.

És per això que us adrecem aquest l’escrit adjunt  dins el marc “Impuls a la lectura” que fa el Departament.

Si voleu més informació, podeu consultar aquests enllaços: