SOLUCIÓ DE L'ENIGMA 8

RESPOSTA:Hi jugaran l'Alícia i el Carles.