ENIGMA 12

MIG PLE, MIG BUIT

Si tenim un got amb aigua fins a la meitat. Com t'ho faries per treure l'aire de l'altra meitat?