SOLUCIÓ ENIGMA 13

LA TEMPESTA D'ALBACETE

No és possible que fes un temps assolellat perquè 72 hores després era de nit.