SOLUCIÓ ENIGMA 12

Resposta: Omplint tot  el vas d'aigua