ENIGMA DE LA QUINZENA (12-2-14 / 25-2-14)

ENIGMA Nº8 

El problema de la cursa atlètica

Quatre corredors d'atletisme participen en una cursa. Se sap que el Carles ha arribat inmediatament darrere del Bartomeu, i en Dimes ha arribat enmig de l'Àngel i del Carles. Digues l'ordre d'arribada dels corredors.


SOLUCIÓ: 
1er: Bartomeu
2on: Carles
3er: Dimes
4t: Àngel