ENIGMA DE LA QUINZENA (12-2-14 / 25-2-14)

ENIGMA Nº8

El problema de la cursa atlètica

Quatre corredors d'atletisme participen en una cursa. Se sap que el Carles ha arribat inmediatament darrere del Bartomeu, i en Dimes ha arribat enmig de l'Àngel i del Carles. Digues l'ordre d'arribada dels corredors.