PREINSCRIPCIÓ CURS ESCOLAR 2014-2015

Us informem que el termini de presentació de sol·licituds de matrícula per al proper Curs Escolar 2013-2014 restarà obert des del dia 11 fins al 21 de març a tots els Centres públics i privats concertats d'Ed. Infantil, d’Ed Primària i d’Ed. Secundària Obligatòria (1r nivell d’ESO).

Els impresos de preinscripció es podran descarregar d’internet http://www.gencat.cat/preinscripcio/ 
o recollir a qualsevol dels Centres o al Complex Educatiu (c/ Josep Tarradellas, 11). 

Totes les sol·licituds s'hauran de presentar, degudament emplenades i amb la documentació requerida, a la Oficina Municipal d’Escolarització (OME), localitzada al Complex Educatiu (c/ Josep Tarradellas, 11).

Els alumnes que actualment estan al Col·legi es consideren automàticament matriculats per al Curs vinent i no s'ha de fer cap sol·licitud, però si per algun motiu el seu fill/a no continua els seus estudis en aquest Centre,  els preguem ens ho comuniquin el més aviat possible amb la finalitat de poder oferir la seva plaça.