ENIGMA DE LA QUINZENA (25-2-14 / 11-3-14)

ENIGMA Nº9

Un joc de daus

Quina és la suma de punts màxima que es pot obtenir tirant simultàniament quatre daus, tenint en compte que no es pot repetir cap nombre.